Huyện Núi Thành đứng thứ 03 trên toàn tỉnh về chuyển đổi số

  Ngày 13/6/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã ký quyết định 1206/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2022.

 

                 Trong đó, huyện Núi Thành đứng vị trí thứ 03 đối với cấp huyện , thành phố với 943 điểm; đơn vị dẫn đầu cấp sở là sở Giao thông vận tải tỉnh đạt 976 điểm, đơn vị cấp huyện dẫn đầu cấp huyện là UBND huyện Bắc Trà My đạt 953 điểm; đối với sở và huyện đạt chỉ số xếp hạng thấp nhất là sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Hiệp Đức.

          Theo đó, kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số được chia ra 2 nhóm, trong đó nhóm sở, ban ngành gồm có 20 đơn vị, trong số này có 17 đơn vị xếp loại tốt và 3 đơn vị xếp loại khá thuộc diện thấp là sở Xây dựng gồm 877 điểm, sở Y tế đạt 859 điểm và sở Tài nguyên và Môi trường đứng thấp nhất với số điểm 844.

          Đối với nhóm UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Quảng Nam gồm có 10 địa phương xếp loại tốt và 8 địa phương xếp loại khá. Trong đó, huyện Bắc Trà My dẫn đầu với 953 điểm; 3 vị trí xếp thấp nhất là gồm huyện Đông Giang đạt 744 điểm, huyện Nam Trà My 725 điểm và huyện Hiệp Đức chỉ đạt 700 điểm.

          Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước cấp huyện, nhóm chỉ số nền tảng chung tương tự cơ quan nhà nước cấp tỉnh; còn nhóm chỉ số về hoạt động gồm, hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số và hoạt động xã hội số. Thang điểm đánh giá 1.000 điểm.

          Việc Núi Thành đứng vị trí thứ 03 bảng xếp hạng mức độ  chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam là một nổ lực hết sức của cả hệ thống chính trị. Ngay từ đầu năm 2022, huyện đã ban hành và nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số áp dụng trên địa bàn toàn huyện. Theo đó, năm 2022 công tác chuyển đổi số trên địa bàn đã đạt được những kết quả khả quan; 100% cơ quan hành chính Nhà nước cấp huyện và cấp xã sử dụng mạng LAN, đáp ứng được nhu cầu trao đổi dữ liệu trong nội bộ cơ quan; 100% cơ quan hành chính trên địa bàn huyện có kết nối Internet băng thông rộng để phục vụ công việc và truy cập thông tin, dữ liệu; 100% cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị cấp huyện và cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn được bố trí máy tính để phục vụ công việc; 100% cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện sử dụng các thiết bị số hóa để số hóa tài liệu; 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện được trang bị các thiết bị đảm bảo phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; UBND huyện đã triển khai Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ UBND huyện đến các xã thị trấn, Huyện ủy, khối mặt trận, đoàn thể (20 điểm cầu kết nối 4 cấp); 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương của huyện đã được cấp chứng thư số cho tổ chức và cá nhân lãnh đạo. 100% cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến xã, thị trấn đều được cấp tài khoản email công vụ để thực hiện trao đổi công việc.

          Trong thời gian tới, huyện Núi Thành tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực chuyên môn và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu, thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số.

 

Tin liên quan