Ban Thanh Tra Nhân dân xã Tam Hoà tổ chức giám sát việc thực hiện quy trình tổ chức vận động và quản lý, sử dụng các khoản vận động trên địa bàn thôn Hoà Bình

Vào chiều ngày 30 tháng 5 năm 2023, Ban Thanh tra Nhân dân xã Tam Hoà tổ chức giám sát việc thực hiện quy trình tổ chức vận động và quản lý, sử dụng các khoản vận động trên địa bàn thôn Hoà Bình, xã Tam Hòa.

Tham dự cùng với Đoàn giám sát có ông Bùi Ngọc Tĩnh, Đảng uỷ viên-Phó Chủ tịch HĐND xã; các ông, bà trong Ban thanh tra Nhân dân xã, các tổ chức chính trị - xã hội, Trưởng Ban công tác Mặt trận và Tổ trưởng Tổ đoàn kết thôn Hoà Bình.

Tại buổi giám sát đã được nghe ông Huỳnh Công, Trưởng thôn Hoà Bình trình bày báo cáo kết quả thực hiện quy trình tổ chức vận động và quản lý, sử dụng các khoản vận động trên địa bàn thôn Hoà Bình (từ tháng 01 năm 2022 đến thời điểm giám sát). 

Cũng tại buổi giám sát, có 07 ý kiến đóng góp từ các thành viên của Đoàn giám sát và đại biểu tham dự buổi giám sát về những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại trong việc thực hiện quy trình tổ chức vận động và quản lý, sử dụng các khoản vận động trên địa bàn thôn Hoà Bình.