Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Núi Thành tập huấn chuyển đổi số tại xã miền núi Tam Thạnh

Sáng ngày 1/6, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Núi Thành phối hợp với UBND xã Tam Thạnh tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số năm 2023 cho cán bộ - công chức và các thành viên Tổ công nghệ cộng đồng trên địa bàn xã miền núi Tam Thạnh.

 

   Tại buổi tập huấn, đại diện Trung Tâm Công nghệ thông tin - VNPT Quảng Nam hướng dẫn cách sử dụng DVC trực tuyến, 1 cửa điện tử mới; đơn vị VNPT Núi Thành hướng dẫn phương pháp thanh toán  không dùng tiền mặt và Công an xã Tam Thạnh hướng dẫn cách cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID).

    Việc tổ chức tập huấn chuyển đổi số nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ - nhân dân tại địa phương, nhất là ở các xã miền núi. Qua đó, thúc đẩy thực hiện Chương trình chuyển đổi số; xây dựng và nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, thành viên Tổ công nghệ cộng đồng tham gia vào quá trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyển đổi số quốc gia.

                                                                                     

  

Tin liên quan