Núi Thành tổng kết 20 năm Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc".

   Sáng 29/5/2023,  Uỷ Ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" giai đoạn 2003– 2023; Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam (2017- 2022).

         Về dự có ông Lê Thái Bình- Phó chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh, Ở huyện có ông Nguyễn Văn Mau- Phó bí thư thường trực Huyện ủy, ông Nguyễn Hữu Đạo- UV BTV, Phó chủ tịch HĐND huyện, ông Ngô Đức An- UV BTV, Phó chủ tịch UBND huyện.

          Đồng chí Nguyễn Quốc Vũ- UV BTV-  Chủ tịch UB MTTQ VN huyện và các Phó chủ tịch Võ Văn Thạnh, Nguyễn Thị Lệ Minh đồng chủ trì Hội nghị. 

          Đồng chí Nguyễn Quốc Vũ- UV BTV- Chủ tịch UB MTTQ VN huyện phát biểu khai mạc Hội nghị. 

          Các đại biểu về dự đã được thông qua báo cáo tổng kết 20 năm Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" nêu bật, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư của huyện Núi Thành đã khẳng định là nhịp cầu nối giữa ý Đảng-lòng dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đã thực sự tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của từng cá nhân, hộ gia đình trong mỗi cộng đồng dân cư. Ngày hội là nơi gắn kết tình làng, nghĩa xóm. Qua 20 năm tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc” huyện Núi Thành đã biểu dương 7.027 lượt khu dân cư văn hóa và tổ đoàn kết xuất sắc; có 19.823 gia đình văn hoá tiêu biểu và các cá nhân tiêu biểu. Tại ngày hội, đã phát động xây dựng được 58 mô hình và 211 công trình, phần việc ở các khu dân cư gắn với việc thực hiện Cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dụng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhiều năm qua, các khu dân cư trong toàn huyện đều tiến hành tốt việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân và tổng kết 1 năm thực hiện CVĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để đánh giá các hoạt động của KDC như kết quả xây dựng gia đình văn hóa bình quân hằng năm đạt 90% GĐVH trở lên; KDC Văn hóa đạt từ 60 đến 93% hằng năm. Trong ngày hội, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã xây dựng 101 nhà đại đoàn kết; trao phương tiện sinh kế cho 560 hộ nghèo, cận nghèo; gia đình đặc biệt khó khăn. 

          Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các cấp trong huyện tổ chức và tham gia 1.459 cuộc giám sát, 246 cuộc phản biện xã hội. Nội dung, đối tượng giám sát tập trung vào kết quả triển khai thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân như việc chi hỗ trợ các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; quy trình niêm yết công khai huy động nguồn lực trong Nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho Nhân dân.

          Hội nghị được nghe các báo cáo tham luận điển hình và phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo tỉnh. 

          Hội nghị tặng giấy khen các cấp cho 33 tập thể và 53 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 20 năm thực hiện Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" giai đoạn 2003 – 2023; và 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam./.

                                                                                            

Tin liên quan