Đảng uỷ Vùng Cảnh sát biển 2 tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

   Ngày 31/5/2023, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, Khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

 

                Qua 5 năm triển khai thực hiện, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII. Các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được quán triệt thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng phong phú, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả. Toàn Vùng đã tổ chức được 4 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho “Lực lượng 47”, tham gia 3 lớp tập huấn do cấp trên tổ chức. Nội dung các đợt tập huấn tập trung vào các vấn đề thiết yếu.

          Trong 5 năm qua, các trang, nhóm của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã đăng tải gần 2.000 nghìn tin bài, video, hơn 4.500 lượt bình luận đấu tranh với luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong đơn vị, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng.

          Đồng thời lan tỏa hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ cảnh sát biển” trên mặt trận bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo, tạo hiệu ứng tích cực đối với cộng đồng mạng xã hội. Toàn vùng cũng tổ chức và tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng hưởng ứng, tham gia.

          Tại hội nghị, các ý kiến thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất nội dung giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tiếp theo nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn biển đảo trong tình hình mới./.     

                                                                                                                                                                                                

 

 

Tin liên quan