Chú trọng chuyển đổi số cấp xã - liên quan trực tiếp đến người dân

Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ được UBND tỉnh Quảng Nam quan tâm, chỉ đạo quyết liệt thời gian qua. Chuyển đổi số cấp xã là mục tiêu quan trọng vì nó liên quan trực tiếp đến người dân.

Nội dung chuyển đổi số cấp xã tập trung vào 5 nhóm hoạt động chính gồm: xây dựng hạ tầng số, giao tiếp với người dân, thương mại điện tử, quảng bá thương hiệu địa phương và các dịch vụ thông minh. 

Triển khai y tế thông minh và giáo dục thông minh

Về lĩnh vực y tế, trước đây cơ sở y tế trên địa bàn sử dụng rất nhiều phần mềm khác nhau, hệ thống báo cáo khác nhau. Từ khi thực hiện chuyển đổi số, việc tích hợp sử dụng 1 phần mềm duy nhất - VNPT HMIS đã số hóa và liên thông các loại báo cáo, sổ sách và liên thông tới cấp huyện, cấp tỉnh, góp phần giảm tải công việc hành chính cho các trạm. Toàn bộ dữ liệu dân số, số hộ được cập nhật vào hệ thống là cơ sở để triển khai và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân, đáp ứng được chủ trương lớn của ngành Y tế.

Triển khai trung tâm điều hành thông minh cấp xã (IOC)

Trung tâm điều hành thông minh (IOC) cấp xã giúp tổng hợp, điều hành toàn bộ các hoạt động kinh tế - xã hội của xã, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của xã trên tất cả lĩnh vực, các chỉ tiêu này đã góp phần giúp cho lãnh đạo cấp xã theo dõi một cách trực quan các chỉ tiêu này và hỗ trợ cho công tác chỉ đạo điều hành. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu tích hợp thêm các nội dung dịch vụ số khác để đáp ứng đúng tiêu chí trung tâm điều hành thông minh cấp xã. 

Triển khai hệ thống internet wifi miễn phí

Với mục tiêu nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ viễn thông trên địa bàn, tăng khả năng tiếp nhận thông tin, tiện ích, công nghệ và các dịch vụ VT-CNTT hiện đại, đồng hành cùng người dân trong chuyển đổi số, VNPT Quảng Nam sẽ hỗ trợ thiết lập, cung cấp và duy trì các điểm dịch vụ truy cập internet wifi miễn phí tại các nhà văn hóa thôn và khối phố.

Ngoài ra, VNPT Quảng Nam cũng đã phối hợp cùng với Bảo hiểm xã hội, Bưu điện, Đoàn thanh niên của xã để cài đặt và hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng thông minh theo định hướng của tỉnh và chính phủ như Ứng dụng Smart Quảng Nam; Sổ sức khỏe điện tử SSKĐT; Hệ thống định danh điện tử PostID; Bảo hiểm xã hội số VSSID;...

Chuyển đổi số cấp xã là một chủ trương đúng đắn của Chính phủ giúp thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong chính quyền xã góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. 

Trong giai đoạn từ 2022-2025 sẽ thực hiện triển khai các nội dung như: Hệ thống camera giám sát an ninh; Hệ thống năng lượng thông minh; Thiết lập nhà văn hóa thông minh tại các thôn và các khối phố; Hệ thống truyền thanh thông minh; Triển khai nông nghiệp thông minh; Thực hiện tuyên truyền, vận động người dân tham gia vào việc xây dựng xã thông minh; Hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh, chính quyền quảng bá hình ảnh, thông tin, sản phẩm, dịch vụ, nét văn hóa đặc trưng của địa phương lên môi trường mạng và các sàn thương mại điện tử…. 

 

Tin liên quan