Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ngày 29/5/2023, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Văn Mau- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự có các các đại biểu trong BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại biểu lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy; Phòng Tư pháp, Phòng VH&TT, Thanh tra Nhà nước, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; đại biểu lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn cùng các tập thể và cá nhân tiêu biểu được khen thưởng trong 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023 và trong thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội giai đoạn 2017 - 2022.

Trong những năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành các kỳ sinh hoạt xã hội rộng rãi ở cộng đồng dân cư, là nét đẹp văn hóa truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân. Qua đó củng cố và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; nâng cao sức mạnh và vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp tham gia Ngày hội cùng Nhân dân, nắm rõ tình hình đời sống và những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa ở từng khu dân cư. Qua việc tổ chức Ngày hội đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, ý thức cộng đồng; thể hiện rõ vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, nhất là trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Thông qua tổ chức Ngày hội đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua phát triển sản xuất - kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận nêu rõ kết quả đã đạt được và các bài học qua 20 năm thực hiện "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" giai đoạn 2003-2023,...

Tại hội nghị cũng đã tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.

Sau khi NQLT số 403/2017/NQLT được ban hành, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ, tích cực của HĐND, UBND huyện, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH các cấp trong huyện ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy tính chủ động, tiến hành chặt chẽ về nội dung, đối tượng cụ thể, thiết thực và hiệu quả. 

Thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện ngày càng thể hiện rõ vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, tổ chức CT-XH và Nhân dân về giám sát, phản biện xã hội được nâng lên; nội dung, phương thức thực hiện ngày càng thực chất, tập trung vào những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và dư luận xã hội quan tâm, bức xúc… góp phần phát huy quyền làm chủ, sự đồng thuận của Nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.