Tuổi trẻ quân đội phối hợp ra quân bảo vệ môi trường.

Thực hiện chiến dịch tình nguyện hè năm 2023, ngày 27/5/2023, tuổi trẻ các lực lượng quân đội Đồn Biên phòng CKC Kỳ Hà, Hải đội 2 Biên phòng Quảng Nam, Hải đoàn 21 Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Tam Quang, Tam Nghĩa tổ chức ra quân dọn vệ sinh, làm sạch cảnh quan môi trường biển tại khu vực biển bà Tình xã Tam Quang,

            dọn vệ sinh môi trường tại sân thể thao thôn Định Phước xã Tam Nghĩa. Hơn 100 đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia lao động với t1 thức trách nhiệm cao, góp phần hạn chế rác thải nhựa, chung tay  bảo vệ môi trường. 

          Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng trong các hoạt động bảo vệ môi trường biển; đồng thời phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ làm nòng cốt tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường, hành động ứng phó với biến đổi khí hậu./.                                                                                                                                                                                            

Tin liên quan