Núi Thành tập huấn vận hành, cập nhật dữ liệu trên hệ thống Trung tâm điều hành thông minh IOC

Sáng ngày 24/5/2023, UBND huyện Núi Thành phối hợp với Trung tâm VNPT Quảng Nam tổ chức buổi tập huấn, hướng dẫn vận hành, cập nhật dữ liệu trên hệ thống Trung tâm điều hành thông minh IOC.