Núi Thành dự hội nghị trực tuyến cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt

Sáng ngày 25/5, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và các xã, thị trấn trong toàn tỉnh.

 

 

Description: F:\XUAN THUONG\anh\z4374384537967_ed9572447cfec1c0446340ca82d5b01d.jpg

Các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu huyện Núi Thành có đ/c Nguyễn Tri Ấn - tỉnh ủy viên - bí thư huyện ủy - chủ tịch HĐND huyện, đ/c Lê Văn Sinh - phó bí thư huyện ủy - chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí huyện ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, UBMTTQVN, các tổ chức chính trị xã hội huyện, bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có ban chấp hành đảng bộ xã thị trấn; bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn…

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin tình hình thời sự trong nước và thế giới, đồng thời giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Phan Việt Cường – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

          Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nêu vấn đề gợi mở, định hướng và đưa ra nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả để góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh…

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đó nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp như hiện nay việc cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ hết sức cần thiết, nhằm giúp họ nâng cao nhận thức sâu sắc hơn về công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

 

 

Tin liên quan