Tháng hành động vì người cao tuổi tỉnh Quảng Nam năm 2023

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi tỉnh Quảng Nam năm 2023, với chủ đề: “Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ”

 

 

Nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cộng đồng xã hội trong việc thực hiện Luật Người cao tuổi; chế độ, chính sách liên quan đến người cao tuổi; những thách thức của quá trình già hóa dân số; yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong thời gian tới.

Hoạt động của Tháng hành động gồm: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động. Tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp truyền thông trực quan như treo khẩu hiệu, tờ rơi, tư vấn tại cộng đồng về pháp luật, chính sách hỗ trợ cho người cao tuổi. 

Đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa, thông điệp của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2023 đến cộng đồng và người cao tuổi của tỉnh; những thuận lợi, khó khăn khi nước ta đang bước vào thời kỳ già hóa dân số.

Vận động xã hội chung tay chăm sóc, bảo vệ, phát huy vai trò người cao tuổi như tuyên truyền, xây dựng chính sách tạo điều kiện để người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ, tiếp tục phát huy vai trò người cao tuổi tham gia sản xuất, kinh doanh. Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ người cao tuổi khởi nghiệp, khen thưởng, khích lệ người cao tuổi sản xuất, kinh doanh giỏi.

Bên cạnh đó, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Ủng hộ nguồn tài chính để xây dựng và phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở.

Tổ chức thăm, tặng quà và động viên giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Phát triển và duy trì hoạt động câu lạc bộ liên thế hệ và các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với người cao tuổi; tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi. Đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao gương sáng”, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Thời gian phát động Tháng hành động vì người cao tuổi chậm nhất trước ngày 01/10/2023.

                                                                

Tin liên quan