THACO tổ chức chương trình đào tạo chuyên đề “Giảng viên nội bộ”

Trong 2 ngày 20/5 & 26/5/2023, THACO tổ chức chương trình đào tạo chuyên đề “Giảng viên nội bộ” cho 30 nhân sự Lãnh đạo và Tiềm năng tại VPTQ THACO. Khóa học do Thầy Phan Tiềm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng THACO giảng dạy.  

   Chương trình đào tạo được kết hợp giữa lý thuyết và thực hành với các nội dung: hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức lớp; soạn bài giảng; phương pháp, kỹ thuật lên lớp và ngôn ngữ hình thể của giảng viên; ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy (như xây dựng bài giảng trên PowerPoint và chuyển đổi sang giáo án E-Learning). Bên cạnh đó, các học viên còn được thực hành và giảng thử. Cuối khóa học, các học viên tiến hành làm bài kiểm tra đánh giá và chứng nhận hoàn thành chuyên đề/ khóa học.