Tăng cường  công tác tuyên truyền trong việc phát hiện, công nhận gương điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện

Mục tiêu của thi đua là nhằm động viên, thu hút, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể, hộ gia đình phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Mục tiêu của khen thưởng là nhằm khuyến khích, động viên cá nhân, tập thể, hộ gia đình hăng hái thi đua; ghi nhận công lao, thành tích của cá nhân, tập thể, hộ gia đình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn, những năm qua   huyện chú trọng chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, công nhận gương điển hình tiên tiến trong mọi hoạt động, mọi lĩnh vực trên địa bàn huyện. Trong đó công tác tuyên truyền đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phát hiện các gương điển hình tiên tiến. 

Đổi mới nội dung, hình thức, phương thức phổ biến, tuyên truyền các mô hình, điển hình tiên tiến đảm bảo khách quan, trung thực, tránh cường điệu, thổi phồng thành tích. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt nhằm phổ cập rộng rãi, tạo sự tương tác với khán giả, thính giả, độc giả, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong xã hội.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị, địa phương trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử.

Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các điển hình tiên tiến trên Cổng thông tin điện tử huyện, Đài Truyền thanh- truyền hình huyện để tuyên truyền, phổ biến các mô hình, điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân được khen thưởng. 

Đa dạng tuyên truyền trong các hoạt động chung của tỉnh cũng như của huyện như phong trào “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới”giai đoạn 2021-2025; “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Núi Thành; “Núi Thành chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; cải cách hành chính, chuyển đổi số; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và Phát triển” trên địa bàn huyện Núi Thành; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; ‘Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Các phong trào thi đua trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; Các phong trào thi đua trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo; Các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh; Phong trào thi đua khởi nghiệp sáng tạo; Các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; Phong trào thi đua thực hiện công tác xây dựng Đảng; Phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Phong trào thi đua phát triển sản xuất - kinh doanh; lao động giỏi, lao động sáng tạo; “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; " Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" gắn với xây dựng người phụ nữ Quảng Nam trung hậu, đảm đang, sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên, cống hiến cho quê hương, đất nước; Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi"; Các phong trào thi đua: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. 

Tin liên quan