Núi Thành đồng loạt ra quân phát động đợt thi đua cao điểm kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Sáng 27/5/2023, 17/17 xã, thị trấn của huyên Núi Thành đồng loạt tổ chức Lễ ra quân phát đông đợt thi đua cao điểm kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) với Chủ đề: “Đến từng nhà, rà từng người xác lập tài khoản định danh điện tử (VNeID) phục vụ Nhân dân”.

        

          Đợt này, toàn huyện đặt chỉ tiêu thi đua đảm bảo 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn xã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2; Sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID đã có để truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Huyện Núi Thành phấn đấu đến ngày 30/6/2023 hoàn thành việc cài đặt kích hoạt 55.183 tài khoản định danh điện tử theo chỉ tiêu, kế hoạch của UBND tỉnh giao. Tiến đến đảm bảo 100% người dân đủ điều kiện trên địa bàn mỗi thôn, tổ dân phố được kích hoạt ứng dụng định danh điện tử VNeID.                                 

     Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ ngày 27/5 đến 30/6/2023. Tổ công tác Đề án 06 thôn gồm các lực lượng công an, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, dân quân …trực tiếp đến từng nhà người dân để hướng dẫn cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử, tuyên truyền những lợi ích, thuận tiện của ứng dụng VneID. Toàn huyện thực hiện giao khoán chỉ tiêu từng thôn, khối phố theo tiêu chí 5 rõ“rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm” gắn với thời gian hoàn thành cụ thể. Tổ công tác Đề án 06 phát huy vai trò nòng cốt triển khai hiệu quả đợt cao điểm hướng dẫn cài đặt, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”. Các địa phương chủ động triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức, loại hình sinh động thiết thực thông qua các phương tiện thông tin, mạng xã hội, khi công dân đến trụ sở UBND xã giao dịch hành chính, các cuộc họp, sinh hoạt tại nhà văn hóa các thôn.

          Lễ ra quân đã tạo được khí thế, sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cộng đồng, góp phần đẩy mạnh hiệu ứng, ý nghĩa của đợt cao điểm, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng được tiếp cận, cài đặt, kích hoạt và sử dụng các tiện ích từ tài khoản định danh điện tử. Đợt thi đua cao điểm nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Giúp người dân có những công cụ thật sự thuận tiện (là 01 trong 07 phương thức) thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy để có thể giao dịch mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt với những giao dịch thiết yếu. Từ đó, tạo sự đồng thuận tham gia, sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 phổ biến trong các giao dịch hàng ngày của mọi tầng lớp Nhân dân, cơ quan, tổ chức./.                                                                                                                                                  

 

 

Tin liên quan