Huyện Núi Thành phấn đấu đến hết tháng 6 sẽ kích hoạt thành công được ít nhất 43.948 tài khoản định danh điện tử trong đợt phát động thi đua

  Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm hướng dẫn Nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn, huyện Núi Thành phấn đấu hoàn thành việc kích hoạt được ít nhất 43.948 tài khoản định danh điện tử trước ngày 01/7/2023.

 

        

Để thực hiện được điều này, UBND huyện Núi Thành ban hành Quyết định 3526/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 về  Kế hoạch Phát động đợt thi đua cao điểm hướng dẫn Nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện Núi Thành. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 27/5/2023 đến hết ngày 30/6/2023 với chủ đề “Đến từng nhà rà từng người xác lập tài khoản định danh điện tử (VNeID) phục vụ Nhân dân”.

UBND các xã, thị trấn thực hiện việc đẩy mạnh tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Giúp người dân có những “công cụ” thật sự thuận tiện (là 01 trong 07 phương thức) thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy để có thể giao dịch mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt với những giao dịch thiết yếu. Từ đó, tạo sự đồng thuận tham gia, sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 phổ biến trong các giao dịch hàng ngày của mọi tầng lớp Nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Thành lập các tổ công tác từ cấp huyện đến cấp xã để tổ chức tuyên truyền gồm các thành viên là cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và các hội đoàn thể trên địa bàn (Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện). Cấp ủy, Ban Nhân dân thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn huyện thành lập ít nhất 05 Tổ công tác (thành phần: công an, dân quân, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ…) để đến tận nhà hướng dẫn và giúp người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử. Ngoài ra, Tổ công tác Đề án 06 cấp xã; cấp thôn, tổ dân phố chủ động triển khai thường xuyên, liên tục, đồng bộ bằng nhiều hình thức, loại hình sinh động, phong phú, thiết thực, kịp thời; Thông qua các phong trào, hoạt động an sinh xã hội, trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, hướng dẫn về giá trị, tiện ích của ứng dụng VNeID; trực tiếp hướng dẫn, trợ giúp người dân thực hiện các quy trình, thủ tục đăng ký kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID tại gia đình, khi công dân đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giao dịch hành chính, tại các địa điểm tập trung đông người như nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, chợ, trung tâm thương mại...

Đối tượng cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) là tất cả người dân sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh chưa cài đặt ứng dụng VNeID, chưa có tài khoản định danh điện tử, chưa kích hoạt định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2.

Tổ thực hiện Đề án 06 cấp xã, thị trấn sẽ đồng loạt tổ chức Lễ ra quân cao điểm vào lúc 07 giờ 30 ngày 27/5/2023 (thứ 7) tại UBND cấp xã trên địa bàn toàn huyện.

Tin liên quan