Triển khai “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023 trên địa bàn huyện Núi Thành.

    Nhằm tạo hiệu ứng tích cực, nâng cao nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân quan tâm tâm xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh;

 

                                                                                           

       đề cao giá trị các chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hoá tốt đẹp của gia đình, tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ hướng tới xây dựng gia đình hạnh phúc thông qua các hoạt động ý nghĩa, phù hợp, thiết thực, hiệu quả, lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng truyền thông trong xã hội, UBND huyện Núi Thành ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023 trên địa bàn huyện.

          Chủ đề Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm nay là:  “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”. 

          Thông điệp về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong gia đình: Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn! Yêu thương và chia sẻ để xây dựng hạnh phúc gia đình! Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực! Bạo lực gia đình vi phạm nghiêm trọng đến quyền con người!  Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật! Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em! Bạo lực gia đình là nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn! Ngăn ngừa các hành vi bạo lực gia đình để xây dựng xã hội hạnh phúc! Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình! Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật! Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội! 

           Thông điệp tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Gia đình là tế bào của xã hội, thành trì của Tổ quốc! Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương! Gia đình là trường học đầu tiên để hình thành nhân cách của mỗi người! Phát huy vai trò ông bà, cha mẹ trong giáo dục giá trị gia đình cho con cháu! Văn hóa gia đình là cội nguồn của văn hóa dân tộc! Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con, cháu thảo hiền! - Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc! Hệ giá trị gia đình là hạt nhân của hệ giá trị quốc gia! Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp! Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình!

          Thời gian triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023 trên địa bàn huyện từ ngày 01/6/2023 đến hết ngày 30/6/2023. Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan hướng dẫn, đôn đốc các ngành, địa phương tổ chức Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Huyện và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm 22 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/06/2023) và chuẩn bị nội dung tham gia Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Quảng Nam năm 2023. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6/2023) và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; tập trung tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 2023 với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”.

 

 

 

 

 

Tin liên quan