Trường TH Lê Hồng Phong tổ chức cho học sinh tham quan học tập, trải nghiệm tại các khu di tích lịch sử và làng nghề

Nhân Kỉ niệm 82 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên TP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2023), kỉ niệm 133 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). Ngày 18/5/2023, Trường TH Lê Hồng Phong (xã Tam Giang) tổ chức cho học sinh tham quan các di tích lịch sử, làng nghề ở Đà Nẵng và Thành phố Hội An.