Núi Thành tổ chức thành công diễn tập chiến đấu xã Tam Nghĩa trong khu vực phòng thủ năm 2023.

    Trong 3 ngày (9- 11/5/2023) Ban chỉ đạo diễn tập huyện Núi Thành tổ chức diễn tập chiến đấu xã Tam Nghĩa trong khu vực phòng thủ năm 2023. Đây là địa phương đầu tiên của huyện tổ chức diễn tập chiến đấu cấp xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ năm 2023.