Hội đồng nhân dân huyện Núi Thành thông qua Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày 08/5/2023, Hội đồng nhân dân huyện Núi Thành tổ chức kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện Núi Thành khóa XII đã thông qua 08 nghị quyết thuộc thẩm quyền trong đó có Nghị quyết về phê duyệt Kế hoạch trung hạn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết này được áp dụng cho các xã xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Núi Thành.

Theo đó, nhiều danh mục công trình được thực hiện theo Nghị quyết gồm: Giao thông (Đường ngõ xóm), hệ thống điện chiếu sáng, Cơ sở vật chất văn hóa, Trường học, Rào bảo vệ đường giao thông, Thủy lợi, Công trình cấp nước sinh hoạt, Khu vui chơi cộng đồng, Môi trường, Trụ sở xã. Từ đó sẽ cũng cố các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, góp phần nâng cao các tiêu chí. 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan