Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện việc cấp căn cước công dân cho  công dân Quảng Nam đang sống và làm việc tại các tỉnh phía nam

  Thực hiện theo Quyết định 06/QĐ-TTg của Chính phủ về Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

 

         Thời gian qua, công an tỉnh Quảng Nam đã nổ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ thu thập, cập nhập, bổ sung dữ liệu dân cư, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; kích hoạt tài khoản định danh điện tư, thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, góp phần chuyển đổi số quốc gia.

          Để tạo thuận lợi cho người dân Quảng Nam đang sinh sống và học tập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận có thể làm được căn cước công dân; nhân dịp Hội đồng hương Quảng Nam tổ chức những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh lần III năm 2023, Công An tỉnh Quảng Nam quyết định lập Tổ công tác đến thành phố Hồ Chí Minh để thu nhận hồ sơ cấp CCCD và định danh điện tử. 

       

Tin liên quan