Trường Cao đẳng THACO đào tạo “Truyền động thủy lực nâng cao” cho cán bộ nhân viên THACO INDUSTRIES

   Trường Cao đẳng THACO (đóng tại xã Tam Hiệp) phối hợp với THACO INDUSTRIES vừa bế giảng khóa đào tạo “Truyền động thủy lực nâng cao” cho cho CBNV về kỹ thuật thủy khí, cho 50 nhân sự là quản lý, chuyên viên các bộ phận phân tích sản phẩm thiết bị nông nghiệp, linh kiện cơ khí, kỹ thuật công nghệ, R&D… của các nhà máy, đơn vị.