Huyện Núi Thành và Tháng hành động Vì trẻ em huyện Núi Thành năm 2023

  Nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng, ngừa giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích trẻ em, huyện Núi Thành vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động vì trẻ em một cách hiệu quả, thiết thực.

 

 

 

        

Chủ đề Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023 là “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”. Thời gian thực hiện từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023. Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em cấp huyện dự kiến diễn ra từ ngày 06 tháng 6 năm 2023, tại Nhà Văn hóa Đa năng xã Tam Hòa, huyện Núi Thành. Các xã, thị trấn sẽ tổ chức trước ngày 10/6/2023. 

Ngoài ra, Ban vận động Quỹ bảo trợ trẻ em huyện sẽ tiếp tục huy động các cơ quan, doanh nghiệp và các địa phương tích cực vận động và hoàn thành chỉ tiêu vận động Quỹ bảo trợ trẻ em năm 2023; huy động các đơn vị doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân đóng góp xây dựng kinh phí phục vụ các hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em, nhận chăm sóc đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tặng quà trong các hoạt động xã hội Vì trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6).

          Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện là cơ quan chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức triển khai Tháng hành động Vì trẻ em.

 

 

Tin liên quan