Tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn huyện

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ (còn được gọi là Đề án 06) được triển khai trên địa bàn huyện Núi Thành thời gian qua đã nhận được sự đồng tình của của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

 

         

          Mục tiêu của Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích như sau:  Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến;   Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư;  Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

          Ngày 23/2/2023 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải quán triệt, chỉ đạo cụ thể các cơ quan, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp Sổ hộ khẩu; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định...

          Kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những cách tiện lợi và hiệu quả nhất để xác minh thông tin của công dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Việc xác minh thông tin này là cần thiết để đảm bảo tính chính xác, tránh trường hợp thông tin sai lệch hoặc giả mạo. Thực hiện giải pháp thay thế cho yêu cầu giấy xác nhận thông tin về cư trú bằng việc xác minh thông tin trực tuyến thông qua hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ giúp giảm bớt các phiền toái và tăng cường tính tiện lợi cho các công dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

          Để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Thủ tướng đã đề ra tại Chỉ thị số 05/CT-TTg trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Sinh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện Đề án 06; phối hợp chặt chẽ với ngành Công an trong triển khai thực hiện. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 14/3/2023 của Văn phòng Chính phủ đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình đang quản lý; đẩy mạnh cài đặt, kích hoạt và sử dụng định danh điện tử VneID do Bộ Công an phát triển; yêu cầu 100% cán bộ công chức, viên chức, thành viên các tổ chức đoàn thể cấp xã; Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, khối phố; giáo viên tại các nhà trường,... phải đăng ký thực hiện việc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2; đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch thực hiện trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

           

Tin liên quan