Quân Khu kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 516.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị các đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quân khu, sáng 13/5/2023, Đoàn công tác Cục Chính trị Quân khu do Đại tá Nguyễn Thanh Xuân - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra tại Đoàn KTQP 516 (đóng tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành).

        

          Qua đánh giá của đoàn kiểm tra, 6 tháng đầu năm, hoạt động CTĐ, CTCT của đơn vị được triển khai toàn diện, đạt kết quả khá tốt. Nổi bật là, hệ thống sổ sách, văn kiện cơ bản đầy đủ, đúng hướng dẫn, quy định của trên; công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tại các địa phương, vùng dự án, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội đạt hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực; tình hình tư tưởng của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

          Phát biểu kết luận, Đại tá Nguyễn Thanh Xuân đã ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của hoạt động CTĐ, CTCT nói riêng và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị trong 6 tháng đầu năm nói chung. Đồng thời yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần bám sát thực tiễn, nhanh chóng có kế hoạch, giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm mà đoàn công tác đã chỉ ra; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp; đề cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người chủ trì; tiếp tục duy trì nghiêm các đợt sinh hoạt chính trị, các phong trào thi đua và các cuộc vận động như: Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Đặc biệt là việc quán triệt, triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, học tập nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…

          Cũng dịp này, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã tham quan thực tế các mô hình trong chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia mà Đoàn KTQP 516 đang thực hiện trên địa bàn xã Tam Quang./.                                                                                                                                                   

Tin liên quan