Cựu chiến binh Núi Thành mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

    Hội CCB huyện Núi Thành được thành lập vào ngày 13/3/1990 trải qua 08 kỳ Đại hội với 33 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB huyện Núi Thành luôn phát triển bắt nhịp được yêu cầu thực tiễn của cuộc sống, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định nền quốc phòng an ninh trên địa bàn. Các thế hệ cán bộ, hội viên luôn giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” là tấm gương sáng về học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy.

   

          Đồng chí Châu Ngọc Hiếu- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Núi Thành cho biết: “Nhìn lại kết quả nổi bật công tác xây dựng Hội và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội CCB huyện Núi Thành sau 5 năm (2017- 2022). Hội đã xác định việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc” là nhiệm vụ hàng đầu mà Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) đã giao cho Hội. Từ đó, Hội xác định muốn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, chế độ XHCN và bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Trước hết Hội phải xây dựng đội ngũ cán bộ và đảng viên thật sự trong sạch vững mạnh, có năng lực, trách nhiệm, tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng và chấp hành nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Điều lệ Hội CCB Việt Nam. Qua 5 năm đội ngũ cán bộ đảng viên của Hội tuy không nhiều từ 878/3045 hội viên đạt 28,83% nhưng luôn giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng và phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi hoạt động công tác chính trị, xã hội từ huyện đến cơ sở. Nhiều đồng chí tuy tuổi cao, sức yếu nhưng trở thành những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào, các cuộc vận động của Đảng và Nhà nước ở địa phương trên tất cả các lĩnh vực, đã được các cấp biểu dương khen thưởng, nhiều tấm gương sáng đã được khen thưởng nhiều lần không những trong các phong trào của Hội mà cả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ năm 2017- 2022 Hội CCB huyện Núi Thành có 04 tập thể là Hội CCB huyện; Hội CCB xã Tam Hiệp, Hội CCB xã Tam Giang và Hội CCB xã Tam Anh Nam và 03 cá nhân là đồng chí Nguyễn Quang Nam- hội viên CCB xã Tam Tiến, đồng chí Phạm Văn Nhì- hội viên CCB xã Tam Giang và Vương Minh Bữu- hội viên CCB xã Tam Xuân 2 được Huyện uỷ và Hội CCB Tỉnh tặng Bằng khen, giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị”.

          Nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động, mô hình hay được Hội CCB huyện chú trọng triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của Hội góp phần vào phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Tiêu biểu như: Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “phong trào dân vận khéo”, “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Chung tay vì người nghèo, không ai bỏ lại phía sau”. “Phong trào thi đua Cựu Chiến binh gương mẫu”, “ Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự và an toàn giao thông”. Trong 5 năm qua (2017- 2022)  toàn Hội nhận giúp đỡ 54 địa chỉ nhân đạo các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nhận đỡ đầu 57 lượt các em học sinh nghèo học giỏi; trao sinh kế cho 42 gia đình hộ nghèo, cận nghèo trong và ngoài Hội với số tiền 453 triệu đồng. Từ năm 2017 đến nay cơ quan huyện Hội nhận phụng dưỡng 01 mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Tam Xuân 1 với số tiền hổ trợ 01 triệu đồng/tháng; nhận giúp đỡ 01 hộ hội viên nghèo, nhận đỡ đầu 01 em học sinh nghèo xã Tam Trà hỗ trợ 200.000 đồng/tháng, vận động kinh phí xây dựng, sữa chữa 07 nhà “Nghĩa tình đồng đội” với số tiền 340 triệu đồng. Vận động hội viên Cựu Chiến binh hiến hơn 17.000 m2 đất, tháo dỡ 1.500m tường rào cổng ngõ, tình nguyện hiến 398 đơn vị máu và tham gia 13.954 ngày công, đóng góp hơn 950 triệu đồng xây dựng các công trình công cộng, làm đường giao thông, nạo vét kênh mương thuỷ lợi, mua sắm các thể chế văn hoá tại cơ sở.      

          Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của Hội ngày càng phát triển, đến nay toàn Hội có tổng số dư nợ vốn vay uỷ thác Ngân hàng chính sách xã hội hơn 89.387 tỷ đồng, với 1999 hộ vay và có hơn 6,15 tỷ đồng quỷ vốn (quay vòng) giúp nhau làm kinh tế trong Hội, giúp xoá được 35 hộ CCB cận nghèo và 12 hộ nghèo trong Hội. Toàn Hội đến nay tập hợp được 12 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 01 HTX; 03 tổ hợp tác sản xuất, 05 trang trại, 31 gia trại và 95 hộ kinh doanh các dịch vụ khác sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả, đã vận động tham gia câu lạc bộ sản xuất, kinh doanh Hội CCB Quảng Nam 09 hộ tạo điều kiện cho hội viên CCB trao đổi kinh nghiệm, liên kết, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh làm giàu chính đáng. Đến cuối năm 2021, toàn hội hết hộ CCB nghèo, cận nghèo; tỉ lệ hộ khá, giàu đạt trên 68%. Có 42 hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở đến Trung ương.

Nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” từ năm 2017 đến năm 2022 các cấp Hội CCB Núi Thành đã cung cấp trên 37 thông tin tìm mộ liệt sĩ trên địa bàn, tham gia tìm kiếm, quy tập 04 mộ liệt sĩ đưa vào nghĩa trang, giúp đỡ người thân di dời 06 hài cốt liệt sĩ về quê các tỉnh phía bắc, góp phần xoa dịu nỗi đau của người mẹ, người vợ, người con...ngày đêm mong mõi chờ trông hài cốt người thân. 

          Bên cạnh đó, Hội CCB huyện thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.Trong giai đoạn 2017-2022 các cấp Hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, Nhà nước về giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Tổ chức 105 buổi nói chuyện thời sự, giáo dục giáo dục truyền thống với 12.696 lượt Hội viên, Đoàn viên Thanh niên và học sinh tham gia; tổ chức 39 đợt hành quân về nguồn, thăm “Địa chỉ đỏ ” thu hút 2.364 lượt hội viên, Đoàn viên tham gia. Quá trình tổ chức các cấp Hội phối hợp giúp đỡ, giáo dục, bồi dưỡng kết nạp vào hàng ngũ của Đảng 219 Đoàn viên ưu tú để giới thiệu xem xét kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

 

          Ngoài ra, năm 2021 thực hiện Cuộc vận động của Trung ương Hội CCB Việt Nam và của Tỉnh hội, Hội CCB huyện đã vận động cán bộ, hội viên tham gia đóng góp hơn 20 tấn lương thực, thực phẩm, trị giá hơn 54 triệu đồng ủng hội cho nhân dân và CCB Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh phía nam gặp khó khăn trong dịch bệnh Covid19, vận động 19 triệu đồng hỗ trợ cho cán bộ Tỉnh hội do hoả hoạn, góp phần vào bảo đảm

an sinh xã hội, phát huy tình đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc gặp khó khăn, hoạn nạn.

 

        Đi đôi với thực hiện tốt các hoạt động của Hội, trong những năm qua các cấp Hội của huyện đã quán triệt, triển khai chấp hành nghiêm Điều lệ, Nghị quyết, hướng dẫn của trên về xây dựng Hội TSVM, Ban Chấp hành, Ban kiểm tra các cấp đã có nhận thức đầy đủ, toàn diện về công tác kiểm tra, giám sát xem đây là chức năng lãnh đạo của Hội, là bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Hội. Đồng thời, triển khai thực hiện và phối hợp làm tốt hoạt động Kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của Hội CCB huyện và từng tổ chức Hội. 5 năm qua Hội CCB huyện đã chủ trì 10 cuộc giám sát đối với 10 xã, thị trấn. Nội dung giám sát tập trung những vấn đề có liên quan đến chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với CCB và Dân công  hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, chính sách nhà ở đối với người có công cách mạng. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát đã phát hiện những hạn chế, tồn tại kịp thời kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo, xử lý, khắc phục góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của CCB và Nhân dân. 

Ngoài ra những năm qua, các cấp Hội thường xuyên quan tâm xây dựng kiện toàn tổ chức Hội vững mạnh đảm bảo số lượng, chất lượng, tập trung chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên gắn với thực hiện nghiêm Kết luận số 66-KLTW, ngày 04/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), Nghị quyết số 05/NQ-CCB ngày 09/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam. Đến nay Hội CCB huyện có 18 tổ chức Hội cơ sở, 106 Chi hội với 3041 hội viên. Qua hoạt động thực tiễn nhiều đồng chí được tín nhiệm bầu làm cán bộ chủ chốt cấp uỷ, Hội đồng Nhân dân các cấp trong huyện; 100% tổ chức Hội được đánh giá, xếp loại hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Trong đó có 20% tổ chức Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể Hội CCB huyện nhiều năm liền (2017-2019-2020) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn đầu cụm thi đua 09 huyện, thị, thành phố đồng bằng của Tỉnh hội.

          Có thể khẳng định rằng, thông qua hoạt động của mình các cấp Hội CCB huyện Núi Thành xứng đáng là một tổ chức chính trị - xã hội uy tín là chỗ dựa tin cậy, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh ở địa phương. Với những kết quả đạt được là nền tảng, niềm tin thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội CCB toàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu- Đổi mới”, mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”./.                                                                    

Tin liên quan