Bảo hiểm xã hội huyện Núi Thành đẩy mạnh cải cách hành chính.

Nhằm tạo thuận lợi và mang đến sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân, thời gian qua, BHXH huyện Núi Thành đã và đang tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số trong quản lý và hoạt động nghiệp vụ.

        

          Công tác CCHC luôn được BHXH huyện quan tâm triển khai thực hiện với mục tiêu lấy sự hài lòng của tổ chức cá nhân làm thước đo hiệu quả. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, hằng năm BHXH huyện đều xây dựng các chương trình, kế hoạch và phát động phong trào thi đua trong công tác CCHC tới toàn thể cán bộ viên chức, người lao động với những nội dung, tiêu chí cụ thể. Nhất là đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ; tổ chức tốt việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính công ích và bộ phận “Một cửa” của BHXH; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. 

          BHXH huyện Núi Thành tập trung đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành về BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt là Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Tiếp tục tăng cường và rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các quy trình nghiệp vụ để thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo đơn giản, dễ dàng, thuận tiện nhất cho doanh nghiệp, người dân; tiếp tục mở rộng, da dạng hóa các hình thức cung cấp dịch vụ công, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến trong toàn ngành. Ngành BHXH đã thực hiện 100% các hồ sơ liên thông đăng ký khai sinh vả cấp thẻ BHYT kịp thời, người dân không cần đến BHXH để làm thủ tục cấp thẻ BHYT cho trẻ em mới sinh. BHXH huyện đẩy mạnh chi trả chế độ qua các tổ chức dịch vụ công, chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ. Hiện nay có 99% người nhận trợ cấp BHXH 1 lần qua tài khoản cá nhân, 100% nhận trợ cấp BHXH ngắn hạn qua tài khoản cá nhân, 53,5% người hưởng lương hưu. BHXH hằng tháng nhận qua tài khoản cá nhân, riêng khu vực đô thị là 74,8%. Đầu tư cơ sò vật chất, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, đảm bảo tốt nhất quyền lợi và tăng mức độ hài lòng với người tham gia. Kết quả, đã cắt giảm từ 263 TTHC (năm 2009) xuống chỉ còn 25 TTHC hiện nay, với 100% TTHC được cung cấp dịch vụ còng trực tuyến và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam; đồng thời từng bước tích hợp trên cổng Dịch vụ công quốc gia; số giờ thực hiện TTHC cho người dân và doanh nghiệp giảm từ 335 giờ/năm (năm 2015) xuống còn 100 giờ như hiện nay.

Bên cạnh đó, BHXH huỵện đã thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua 03 hỉnh thức: Trực tiếp tại bộ phận một cửa của BHXH huyện; Qua dịch vụ bưu chính công  ích với chi phí do cơ quan BHXH chi trả và qua giao dịch điện tử. Hầu hết hồ sơ của các tô chức, cá nhân đều tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả kịp thời. Bên cạnh đó, BHXH huyện tiếp tục duy trì làm việc vào sáng thứ 7 hằng tuần. BHXH huyện đã rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với quy định như: thủ tục câp sổ BHXH mới chỉ còn 05 ngày (Luật BHXH năm 2014 quy định 07 ngày), thủ tục câp thẻ BHYT mới chỉ còn 03 ngày (Luật BHYT quy định 07 ngày), thủ tục giải quyêt hưởng lương hưu chỉ còn 12 ngày (Luật BHXH năm 2014 quy định 20 ngày). Số hồ sơ thủ tục hành chính về BHXH năm 2022 là 27.191 hồ sơ tăng 7.262 hồ sơ so với 2018, Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn năm 2022 đạt 96,91% tăng 7,84% so với năm 2018. Tỷ lệ giao dịch điện tử trong thực hiện chính sách BHXH năm 2022 đạt 77,7%, tăng 34% với năm 2018 (Chương trình số 26-CTr/TU đến năm 2021 đạt 100%).

          Có thể thấy, lãnh đạo  BHXH huyện thường xuyên quán triệt đến toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Quyết định, văn bản của cập trên về kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đạo  đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động; về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị; tạo bước chuyển biến tích cực về thái độ, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức, NLĐ toàn đơn vị BHXH huyện. Đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trên lịnh vực cải cách hành chính trong toàn ngành. Phát huy những kết quả đạt được, BHXH huyện mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, sự phối hợp hỗ trợ của các ngành liên quan và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn để người lao động được thụ hưởng quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, tạo được sự hài lòng của doanh nghiệp và nhân dân khi tham gia chính sách an sinh xã hội nhân văn này./.                                                                                                                                                                                    

 

Tin liên quan