Sư đoàn 315 tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

   Sáng 04/5/2023, Sư đoàn 315 tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023. Đại tá Phan Văn Hòa, Phó Sư đoàn trưởng chủ trì phát biểu khai mạc buổi mít tinh.

       

          Về dự có đồng chí Đại tá Phạm Trọng Nghĩa, Phó Chính ủy Sư đoàn; chỉ huy các  cơ quan và đông đảo cán bộ chiến sĩ Khối Sư đoàn bộ tham gia.                                     Trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 315 đã thường xuyên quan tâm và luôn coi trọng công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đưa ra nhiều chủ trương, biện pháp, hướng dẫn thực hiện để bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập, thể dục thể thao và trong các hoạt động khác của bộ đội; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng môi trường làm việc an toàn, phòng ngừa tai nạn và bệnh nghề nghiệp cho mọi quân nhân, hạn chế thấp nhất các vụ mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập, lao động sản xuất và các hoạt động quân sự khác.

          Thời gian tới, Hội đồng ATVSLĐ Sư đoàn xác định tiếp tục quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác ATVSLĐ, tổ chức tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của “Tháng hành động ATVSLaĐ” gắn với đẩy mạnh thực hiên CVĐ “Quản lý, khai thác Vũ khí thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCCN, PCCC tại đơn vị. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về pháp luật Bảo hộ lao động, công tác ATVSLĐ. Coi trọng công tác huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chỉ huy - quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan chiến sĩ trong toàn Sư đoàn thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và các quy định về quản lý, sử dụng trang bị kỹ thuật, trang thiết bị có quy định nghiêm ngặt về bảo đảm an toàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác ATVSLĐ; Chấp hành nghiêm các quy định, quy tắc an toàn trong huấn luyện, quản lý, sử dụng trang bị kỹ thuật, phương tiện và trong tham gia giao thông. Chú trọng thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm ATVSLĐ. Xử lý nghiêm các trường họp để xảy ra mất An toàn lao động, cháy nổ.../.

                                                                           

 

Tin liên quan