Hồn quê

Hồn quê

HỒN QUÊ

Từ bỏ cánh đồng trĩu hạt 

Em đi, lưu lạc xứ người

Một năm....

Mười năm ngút ngái

Ngày về ngõ cũ ngác ngơ

Chối bỏ hồn quê rơm rạ

Thơ tôi đắm khói thị thành

Năm năm trăng nhà bỗng lạ

Mười năm phố xá chợt quên

Mười năm em về

Chút duyên quê còn gì để mất

Mười năm tôi về

Chút hồn lục bát bơ vơ.

 

          

 

               

 

Tin liên quan