Xã Tam Xuân II- điển hình thi đua yêu nước trên lĩnh vực cải cách hành chính.

  Tại Hội nghị tổng kết, tuyên dương khen thưởng phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023, UBND xã Tam Xuân II  đã được Chủ tịch UNBD huyện Núi Thành tặng giấy khen là đơn vị đã đạt giải nhất cấp huyện trong đợt thi đua cao điểm về “Phát động thi đua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2022” do UBND huyện tổ chức

          

        . Địa phương vinh dự được chọn báo cáo tham luận điển hình tại Hội nghị này. Thành tích đạt được đã góp phần để huyện Núi Thành được UBND tỉnh tặng bằng khen do có thành tích đạt giải nhất trong “Đợt thi đua cao điểm về dịch công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4”  do UBND tỉnh phát động. 

          Việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyên được xem là khâu quan trọng trong chương trinh cải cách hành chính. Sử dụng dịch vụ công trực tuyên mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp các cơ quan hành chính Nhà nước, người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực một cách thuận tiện nhất. Chính những tiện ích đó, thời gian qua, UBND xã Tam Xuân II đã đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyên mức độ 3,4 và bước đầu đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận.                 Năm 2022, thực hiện các văn bản chỉ đạo cấp trên, đặc biệt là Kế hoạch số 81/KH-ƯBND ngày 19/4/2022 về phát động đợt thi đua cao điểm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện Núi Thành; Quyết định 1776/QĐ-ƯBND ngày 02/7/2020 của UBND tinh Quảng Nam về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện đến năm 2020 trên địa bàn tinh Quảng Nam, Quyết , định số 94/QĐ-STT&TT ngày 27/4/2022 về việc công bố mức độ dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. UBND xã ban hành Kế hoạch 15/KH-ƯBND ngày 31/3/2022 về công tác CCHC năm 2022; trong đó có yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

          Để đạt kết quả trong công tác tuyên truyền dịch vụ công đến với cá nhân tổ chức cũng như hiệu quả trong đợt thi đua cao điểm tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, UBND xã đã áp dụng cùng một lúc các biện pháp tuyên truyền nhằm đẩy mạnh việc đưa DVC trực tuyến đến với người dân như phát tờ rơi, tuyên truyền trên Đài truyền thanh... Tuy nhiên, lúc mới triển khai mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân trên địa bàn xã còn khiêm tốn, số hồ sơ phát sinh thấp. Thời điểm phát sinh hồ sơ là tháng 8 năm 2020, tính đến 31/12/2020 số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết tại UBND xã Tam Xuân II là 19 hồ sơ, năm 2021 là 30 hồ sơ. Nhận thấy còn nhiều hạn chế trong công tác triển khai dịch vụ công tại địa phương. Năm 2022, UBND xã Tam Xuân II tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhăm nâng cao số lượng và chất lượng sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 với phương pháp cụ thể, thiết thực và hiệu quả hơn bằng cách thành lập “Tổ tuyên truyền dịch vụ công trực tuyên mức độ 3, 4”. Tổ chính thức được thành lập bằng Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 15/4/2022. Để tạo cơ sở cho tổ hoạt động, UBND xã bố trí bàn hỗ trợ dịch vụ công gồm 01 máy tính, 01 máy in, scan tại Bộ phận Một cửa của xã. Cách thức hoạt động của tổ là tuyên truyền trực tiếp, hướng dẫn cá nhân, tổ chức từ bước đăng ký tài khoản, các bước nộp hồ sơ, theo dõi kết quả giải quyết; phát kèm tờ rơi hướng dẫn sử dụng dịch vụ. Thành viên hoạt dộng theo lịch được xây dựng vào đầu mỗi tháng, đám bảo một người/ 01 ngày. Tuyên truyền trong suốt thời gian làm hành chính.

          Những tháng đầu năm, số lượng hồ sơ phát sinh tăng đáng kể. Cơ bản người dân đã tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến; nắm bắt được lợi ích thiết thực cùa DVC trực tuyên đem lại. Tính đến ngày 15/12/2022, tổng hồ sơ phát sinh hơn 7000 hồ sơ trên các thủ tục, chủ yếu là chứng thực bản sao từ bản chính, xác nhận tình trạng hôn nhân, khai sinh, khai tử, xác định mức độ khuyết tật. Đây là kết quả của sự nỗ lực tuyên truyền vận động nhân dân của tập thể UBNDxằ.

          Theo UBND xã, nhận thức được việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đến với cá nhân tổ chức trên địa bàn xã còn rất nhiều khó khăn, với một xã có quy mô dân số lớn, việc giải quyết các thủ tục hành chính trong ngày rất nhiều, việc thực hiện DVC trực tuyến trên địa bàn cũng còn mới mẽ nên không tránh khỏi những khó khăn nhất định. Thành viên tổ dịch vụ công là cán bộ công chức UBND xã, làm việc tự nguyện, tranh thủ sắp xếp thời gian, không có nguồn kinh phí hỗ trợ nên khó khăn trong việc duy trì hoạt động của tổ. Điều kiện của đa số người dân trong xã chưa đáp ứng việc ứng dụng sử dụng dịch vụ công (Nhiều gia đình không có máy tính, máy scan) và thói quen giao dịch hồ sơ theo hình thức truyền thống là nộp và nhận kết quả trực tiếp.... Tuy nhiên, qua tuyên truyền, hướng dẫn lợi ích của việc thực hiện DVC trực tuyến trong thời gian qua được người dân tiếp cận khá nhiều. Nhìn chung với sự nỗ lực của UBND xã Tam Xuân II trong công tác tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã thời gian qua đã đem đến hiệu quả nhất định cho cá nhân tổ chức trong việc giải quyết TTHC.

          Phát huy những kết quả đạt được là tiền đề động lực để chính quyền và nhân dân xã Tam Xuân II tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến với cá nhân, tổ chức trên địa bàn, duy trì hoạt động của tổ dịch vụ công tại bộ phận một cửa và kết hợp sử dụng nhiều biện pháp tuyên truyền khác để đạt hiệu quả cao hơn trong chương trình cải cách hành chính.                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Tin liên quan