Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức hội nghị học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam vừa tổ chức 04 lớp học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và quán triệt một số văn bản của Đảng cho 147 cán bộ, đảng viên và 508 viên chức, người lao động. Đồng chí Lương Tấn Đức - Phó Bí thư Đảng ủy Phụ trách chủ trì hội nghị.

 

 

 

Trong thời gian học tập 04 ngày (từ 18/4 -21/4/2023),  cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động được nghe đồng chí Lương Tấn Đức - Phó Bí thư Đảng ủy Phụ trách và các đồng chí đảng ủy viên báo cáo: Chuyên đề năm 2023 về “Đổi mới, sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; giới thiệu Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Và một số chỉ thị, kết luận, quy định khác của Đảng.

   Thông qua học tập giúp cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động nắm được nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới trong chuyên đề, sách và các văn bản của Đảng. Qua đó, chi ủy chi bộ, chính quyền, đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch hành động đưa chủ trương của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động đối với việc học tập, tuyên truyền và thực hiện chủ trương của Đảng ở Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam./.                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

Tin liên quan