Tổ công nghệ số cộng đồng - Thúc đẩy chuyển đổi số tiếp cận người dân

Thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Núi Thành năm 2023 với chủ đề "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn". Huyện đoàn đã chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn tích cực duy trì hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng thôn, khối phố trên địa bàn đạt hiệu quả.

 

Nhằm triển khai có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia hỗ trợ cộng đồng dân cư triển khai ứng dụng công nghệ, đến nay huyện Núi Thành đã hoàn thành việc thành lập 100% tổ công nghệ số cộng đồng thôn, khối phố trên địa bàn huyện. Từ đầu năm đến nay, các tổ công nghệ số cộng đồng đã hoạt động tích cực để đưa công nghệ số, kỹ năng số đến người dân góp phần từng bước xây dựng nền tảng chính quyền số ở địa phương.

Tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập ở từng thôn, khối phố với nòng cốt là thanh niên, để đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn đến từng người dân sử dụng các nền tảng số. Trong thời gian qua, cán bộ, đoàn viên thanh niên các xã, thị trấn đã năng nổ, tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương mình.

Thông qua các hoạt động như: Thông tin tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân bằng hình thức phát thanh tại các cụm loa của mỗi thôn, khối phố; Hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, công nghệ số, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công để tương tác với chính quyền địa phương như hướng dẫn cho bà con nhân dân làm hồ sơ dịch vụ công trực tuyến; Tham gia tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng sử dụng công nghệ số cho người dân trên địa bàn đã góp phần thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực đời sống, từ đó cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại địa phương.

Thời gian đến, các tổ công nghệ số cộng đồng sẽ tiếp tục triển khai tuyên truyền sâu rộng để người dân nắm bắt kịp thời các chủ trương, định hướng; từ đó, tạo sự đồng thuận và người dân sẽ hưởng ứng tích cực vào các hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng và quá trình chuyển đổi số.

 

 

Tin liên quan