Nỗ lực của huyện Núi Thành trong việc thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính

   UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính (PARI) năm 2022 của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh.

 

         

Theo đó chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của huyện Núi Thành đạt 87,93% và đứng thứ 4 trong số 18 huyện/ thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam. Có được kết quả này, đó là sự nổ lực của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các biện pháp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính, nhằm tạo sự phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. 

Thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh, huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp để nỗ lực thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính tại huyện và tại UBND các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó công tác tuyên truyền nắm vai trò quan trọng việc việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính.

Tăng cường công tác cải cách hành chính trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức phù hợp; Đồng thời phối hợp với Trung tâm văn hóa thể thao huyện xây dựng chuyên mục Cải cách hành chính phát trên sóng đài Phát thanh- Truyền thanh- Truyền hình huyện; Ngoài ra, cần xây dựng chuyên mục cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử huyện. Lồng ghép tuyên truyền công tác cải cách hành chính với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.

 

 

 

Tin liên quan