Nông dân Tam Thạnh phát huy vai trò chủ thể, xây dựng nông thôn mới .

Với quan điểm “Xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”.

 

Thời gian qua, Hội Nông dân các xã trong huyện đã tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của hội viên, nông dân trong lao động sản xuất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia các hoạt động thiết thực, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Nhiều hội nông dân trong huyên từng bước phát triển kinh tế bền vững xây dưng Nông thôn mới. Riêng Hội Nông dân xã Tam Thạnh, dù là xã miền núi gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn phấn dấu vươn lên hoàn thành các mục tiêu kinh tế đề ra rất tự tin; như xây dựng xóm kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu; trong đó hội viên có trách nhiệm bảo vệ xóm làng, trồng cây xanh hai bên đường để đường làng được sạch đẹp, khang trang".

Để nâng cao đời sống nhân dân, góp phần giảm tiêu chí hộ nghèo, Hội Nông dân Tam Thạnh đã khích lệ, động viên hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu.

Tại xã Tam Thạnh, Hội Nông dân xã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 với tham dự của các cấp lãnh đạo Hội Nông dân huyện Núi Thành; Đảng ủy, HĐND- UBND, UBMT, cùng gần 70 đại biểu nông dân xã Tam Thạnh; đại diện các ban ngành, đoàn thể xã và 4 Khu dân cư trong xã. 

Đai hội báo cáo kết quả nhiệm kỳ qua (2018-2023), Hội Nông dân xã Tam Thạnh phát triển mới trên 50 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn xã lên 670 người sinh hoạt ở 4/4 Chi hội thôn. 

Nhiệm kỳ qua, Hội làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tích cực vận động nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh, đoàn kết nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Trong nhiệm kỳ có 2 hộ thoát nghèo, 5 hộ thoát cận nghèo, có 215 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp.  tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

 Đại hội đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua. Đồng thơi thông qua Nghị quyết về đánh giá kết quả công tác hội, phong trào nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 với sự thống nhất cao của các đại biểu.   

Đại hội được hội viên cho biết: “Nhiều hội viên trong thời gian qua đã sản xuất con giống có chất lượng và đã có chia sẻ kinh nghiệm đến các hội viên Hội Nông dân trong địa phương để cùng nhau phát triển kinh tế". 

Để đạt được mục tiêu hoàn thành xã Nông thôn mới nâng cao vào nhiệm kỳ mới (2023-2028), Hội Nông dân xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành đã chủ động các phong trào thi đua rộng rãi trong hội viên nông dân; đặc biệt với sự sáng tạo xây dựng, nhiều mô hình mới; như “Ngôi nhà ba sạch bố trí từ trong nhà ra đến ngoài sân vườn phải xanh, sạch, đẹp khang trang, tạo cảnh quan môi trường thông thoáng, đáng yêu và cảm nhận sự thoải mái trong cuộc sống mới”!

Hội Nông dân xã Tam Thạnh đã thực sự đóng vai trò chủ lực, trong đó chú trọng vào chương trình Ngôi nhà 3 sạch nông thôn mới: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Mô hình này thực hiện 18 nội dung. Khi mô hình này thành công thì chất lượng sống của người dân nông thôn được nâng lên rõ rệt.

Bằng việc làm cụ thể, hội viên nông dân Tam Thạnh tích cực xây dựng môi trường cảnh quan, đường làng ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp. Xây dựng mô hình “Ngôi nhà 3 sạch”. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt là thực hiện Đề án xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2026, Hội Nông dân xã Tam Thạnh chỉ đạo các cấp hội tập trung thực hiện tạo nghề; xây dựng thiết chế văn hóa, kết cấu hạ tầng; thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn v.v…

Hội xã luôn tăng cường tuyên truyền để cán bộ hội và hội viên cũng như bà con nông dân thay đổi được nhận thức và thấy được giá trị chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn bà con nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường chỉ đạo thực hiện chỉ đạo của huyện và tỉnh về Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, trong sản xuất hàng hóa phải gắn với thị trường.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, nông dân xã Tam Thạnh không chỉ tạo nên những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp mà còn gìn giữ nếp sống văn hóa, góp phần quan trọng vào xây dựng hệ thống chính trị - xã hội vững mạnh, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, đem lại cuộc sống mới theo mục tiêu của Đảng./.

                                            

 

Tin liên quan