Khẩn trương hoàn tất thủ tục hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt 2 dự án y tế

   Sáng 15/3/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với Sở Xây dựng về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm thiết bị cho 76 trạm y tế tuyến xã và Dự án đầu tư xây dựng công trình đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo 5 trung tâm y tế tuyến huyện.

                 Theo Sở Xây dựng, các dự án đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 5 trung tâm y tế tuyến huyện và 76 trạm y tế tuyến xã chưa đủ điều kiện để trình phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.

Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở ngành, đơn vị liên quan giải quyết việc hoàn thiện thủ tục pháp lý về môi trường, chủ trương thanh lý khối nhà cũ Trung tâm Y tế Núi Thành, Quế Sơn và Tiên Phước, sắp xếp vị trí xây dựng của 2 trạm y tế (Bình Minh, Bình Hải của Thăng Bình) và chủ trương thanh lý khối nhà cũ của 15 trạm y tế. 

          Ngoài ra, cần sự phối hợp xử lý quy mô đầu tư có sự sai khác so với chủ trương đầu tư được duyệt, sai khác so với các yêu cầu, chỉ tiêu hướng dẫn và thiết kế minh họa về phân vùng, số tầng, diện tích xây dựng, modun thiết kế, các phòng chức năng và chưa thực hiện thủ tục về môi trường của dự án và danh mục thiết bị y tế cần các sở (Y tế, Tài chính) cho ý kiến... Tất cả việc này hoàn tất để Sở Xây dựng có cơ sở thẩm định, trình phê duyệt dự án.

          Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan quản lý (Sở Y tế, Sở TN&MT, chủ đầu tư) nhanh chóng phối hợp, chậm nhất là ngày mai (16/3/2023) phải hoàn tất các báo cáo, từ thủ tục pháp lý về môi trường, danh mục thiết bị y tế, báo giá thiết bị y tế, chủ trương thanh lý các khối nhà cũ... gửi Sở Xây dựng thẩm định và trình phê duyệt dự án./.   

                                                                       

 

Tin liên quan