UBND huyện Núi Thành lấy ý kiến, góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chiều ngày 10.3, tại hội trường Huyện ủy, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị với cán bộ chủ chốt trên địa bàn toàn huyện lấy ý kiến, góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

  Ông Lê Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện và ông Trần Đình Minh - Trưởng phòng TN&MT chủ trì hội nghị.

  Đến dự có ông Nguyễn Tri Ấn, TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

   Tính đến ngày 9/3, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành - cơ quan được UBND huyện giao tổng hợp ý kiến đóng góp đã tiếp nhận 2 bàng báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Qua đó đã tổng hợp 32 lượt ý kiến góp ý vào hầu hết các chương, điều của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

  Nhìn chung, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này được đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Núi Thành đánh giá là phù hợp với các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đồng thời giải quyết được những vấn đề bất cập, tồn tại của thực tiễn đặt ra trong quá trình tổng kết việc thi hành Luật Đất đai năm 2013. Dự thảo Luật có sự đầu tư cao, tiếp thu tương đối đầy đủ các ý kiến góp ý từ các hội nghị phản biện trước đó. 

                                                                                        

 

Tin liên quan