Huyện Núi Thành: Triển khai công tác đăng ký nghĩa vụ tuổi 17 trong tháng 4/2023

Để thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý nguồn công dân nam trong độ tuổi 17 và công dân nam trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự(NVQS) mà chưa đăng ký lần đầu; trên cơ sở đó nắm và quản lý chắc nguồn công dân trong độ tuổi NVQS, phục vụ công tác xét duyệt và gọi công dân nhập ngũ hằng năm.

Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể: Điều 12 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự bao gồm: Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên. Công dân nữ quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này đủ 18 tuổi trở lên.

Việc tổ chức cho nam công dân tuổi 17 đăng ký nghĩa vụ quân sự nhằm phúc tra, nắm chắc số lượng và chất lượng, quản lý về lý lịch chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe… của nam thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, tạo nguồn giao quân, chuẩn bị cho công tác tuyển quân của địa phương trong thời gian tới. 

Theo kế hoạch, huyện Núi Thành Tổ chức đăng ký NVQS lần đầu cho  công dân nam 17 tuổi năm 2023; đăng ký bổ sung cho công dân nam từ 18 - 25 tuổi mà chưa qua đăng ký NVQS lần đầu và đăng ký quân nhân dự bị 2 (QNDB2) và nữ có chuyên môn kỹ thuật (CMKT) phù hợp với nhu cầu của quân đội để sắp xếp biên chế vào các đơn vị dự bị động viên và sẵn sàng động viên bổ sung vào lực lượng thường trực của Quân đội khi có lệnh thời gian dự kiến từ ngày 04 - 07/4/2023.

Trong những năm qua, công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam công dân đủ 17 tuổi, quân nhân dự bị 2 và nữ có CMKT phù hợp với nhu cầu của Quân đội trên địa bàn huyện Núi Thành được triển khai thực hiện nghiêm và đạt kế hoạch đề ra. 

Tại các điểm đăng ký NVQS lần đầu, hội đồng NVQS các xã, thị trấn trong toàn huyện sẽ hướng dẫn kê khai và sàng lọc sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi. Với những thanh niên đủ điều kiện, hội đồng NVQS cấp giấy chứng nhận đăng ký NVQS lần đầu. Cùng với đăng ký NVQS cho thanh niên tuổi 17, các địa phương cũng tiến hành rà soát, nắm danh sách số nam công dân đã và sẽ tốt nghiệp đại học, cao đẳng năm 2022 trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đưa vào danh sách nguồn thanh niên nhập ngũ, qua đó góp phần chủ động nắm chắc tình hình trong công tác tuyển quân năm 2024 để có biện pháp chỉ đạo sát thực, hiệu quả nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân với chất lượng tốt.

                                                                         

 

              

Tin liên quan