Huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện đưa người đi lao động ở nước ngoài

   Xuất khẩu lao động là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết được các vấn đề an sinh xã hội.

 

       

          Việc đưa người đi lao động ở nước ngoài bị gián đoạn trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát từ cuối năm 2019 đến nay. Để tiếp tục thực hiện việc đưa người đi lao động ở nước ngoài để giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong năm 2023, UBND huyện phấn đấu đưa 70 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (trong đó thị trường Nhật Bản khoảng 90%, thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, ... khoảng 10%). 

          Để thực hiện được điều này, UBND huyện giao cho Phòng Lao động- Thương binh xã hội huyện thực hiện việc xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền và phân bổ chỉ tiêu lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng năm 2023. Tổ chức tập huấn chính sách, pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ để nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã, thôn trong công tác lao động, việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam, các doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tổ chức các hoạt động tư vấn, tuyển chọn lao động tại địa phương đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thông tin, giới thiệu các doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có đầy đủ hồ sơ pháp lý, có năng lực, uy tín đến các xã, thị trấn để tổ chức các hoạt động tư vấn, tuyển chọn lao động. Hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hàng năm; thu thập, cập nhật thông tin, tổ chức giao ban định kỳ để đánh giá công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hàng năm. Phối hợp với Công an huyện và các phòng, ban, ngành liên quan kiểm tra hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật. 

          Yêu cầu Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hướng dẫn, tạo điều kiện cho người lao động về hồ sơ, phương thức, thủ tục vay vốn, kịp thời giải ngân nguồn vốn cho người lao động vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tiếp nhận thông tin và giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, phát sinh về vay vốn của người lao động và các doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

          Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa thể thao- Truyền thanh truyền hình huyện chịu trách nhiệm tuyên truyền trên Đài huyện về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chương trình, dự án đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng theo yêu cầu của Phòng Lao động- thương binh xã hội huyện huyện; đồng thời phổ biến các nguy cơ, rủi ro mà người lao động gặp phải khi cư trú và làm việc bất hợp pháp tại nước ngoài, cũng như các hình thức xử phạt đối với các đối tượng này.  

          Đồng thời, Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể
chính trị - xã hội huyện hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; phản biện, giám sát công tác thực hiện chính sách, pháp
luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn.

 

 

Tin liên quan