Huyện ủy Núi Thành chú trọng phát triển đảng viên mới

Xác định tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên mới, Huyện ủy Núi Thành triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác này trong thời gian đến với tinh thần phát triển đảng viên phải mở rộng đến nhiều đối tượng.

 

 

 Tính đến ngày 31/12/2022, toàn huyện có 63 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng trực thuộc Huyện ủy, trong đó bao gồm 17 đảng bộ xã, thị trấn; 5 đảng bộ cơ sở và 41 chi bộ cơ sở, có 225 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với tổng cộng 5.279 đảng viên. Ông Bùi Văn Hoàng - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Núi Thành cho biết: Công tác phát triển đảng được chú trọng gắn với thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về công tác phát triển đảng viên mới giai đoạn 2021-2025. Năm 2022, Huyện ủy kết nạp 120 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 133% chỉ tiêu tỉnh giao. Nghiệp vụ công tác đảng viên, cơ sở dữ liệu đảng viên được cập nhật thường xuyên, đúng quy định. Đã chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức 100 đảng viên; thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng cho 284 đảng viên trong năm 2022.

 Qua đánh giá, năm 2022, toàn huyện có 664 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 15,76% tổng số đảng viên, trong đó có 45 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; 4.211 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm, tỷ lệ 91,17%. Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, Đảng bộ huyện Núi Thành phấn đấu kết nạp từ 110 đảng viên mới trở lên, đảm bảo chất lượng. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở phấn đấu thực hiện việc kết nạp đảng viên mới theo Quyết định sô 1090/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2023”.

  Để đạt được mục tiêu đề ra, Huyện ủy Núi Thành đề ra nhiều giải pháp cụ thể. Cùng với việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên mới trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, Cấp ủy các cấp phải chủ động, xây dựng kế hoạch thật cụ thể trong quá trình tạo nguồn ở nhiều đối tượng để kết nạp đảng viên. Mỗi cấp ủy cơ sở phải chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đảng; giao nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên, đảng viên phát hiện, theo dõi, xem xét, giáo dục, động viên, định hướng phấn đấu, xác định động cơ cho đôi tượng tạo nguồn. Việc tạo nguồn không nhất thiết bó hẹp trong đội ngũ đoàn viên thanh niên mà cần mở rộng đến nhiều đôi tượng như giáo viên trong các trường học; lực lượng dân quân cơ động xã, dân quân trên biển; những người tham gia công tác, hoạt động xã hội ở khu dân cư, nhất là đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khôi phô; những hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phụ nữ đảm đang, chủ doanh nghiệp trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước có uy tín; quần chúng theo tôn giáo có nguyện vọng, đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng. Năm 2023, Huyện ủy Núi Thành giao Ban Tuyên giáo mở từ 2 đến 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú có nguyện vọng vào Đảng đã được các đảng bộ, chi bộ cơ sở theo dõi phát hiện tạo nguồn.

 Theo ông Nguyễn Văn Mau - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Núi Thành, để làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức đảng với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu cho tổ chức đảng tạo nguồn phát triển. Đồng thời Cấp ủy Đảng cơ sở phải lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng tại địa phương, cơ quan, đơn vị để phát hiện quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng. Các cấp ủy Đảng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện chế độ giao ban, trực báo về công tác phát triển đảng viên. Qua đó tạo động lực để phát triển đảng viên mới nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; duy trì sô lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

                                                                                           

 

Tin liên quan