Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ phát triển vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến dược liệu

Ngày 27/2, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ phát triển vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến dược liệu tại Quảng Nam”.

 

 

Thời gian tổ chức hội thảo 1 buổi, dự kiến khoảng từ ngày 22 - 30/3/2023 với khoảng 235 đại biểu tham dự.

Hội thảo nhằm đánh giá, phân tích thực trạng, tiềm năng, thuận lợi và thách thức trong phát triển ngành dược liệu của Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng; trao đổi các vấn đề về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo tồn, phát triển, ứng dụng cây dược liệu và đề xuất giải pháp cụ thể nhằm phát triển vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến dược liệu tại Quảng Nam. Kết quả của hội thảo sẽ góp phần triển khai chủ trương của Chính phủ về xây dựng Đề án phát triển và hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu tại Quảng Nam.

Bên Cạnh đó nhằm tập hợp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia… Từ đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phát huy hết tiềm năng, lợi thế của địa phương về nguồn nguyên liệu dược liệu phong phú, có giá trị chất lượng cao gắn với chế biến, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hội thảo sẽ tập trung 4 nhóm vấn đề chính: thực trạng và các vấn đề liên quan đến công tác bảo tồn, phát triển cây dược liệu; đánh giá tiềm năng, lợi thế cũng như thách thức phát triển ngành dược liệu Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng; ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo tồn, phát triển và chế biến sản phẩm từ cây dược liệu; đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát triển vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến dược liệu tại Quảng Nam.

Hội thảo sẽ tổ chức trưng bày một số gian hàng giới thiệu các sản phẩm về dược liệu của Quảng Nam; trình chiếu phóng sự “Thực trạng phát triển cây dược liệu; một số kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển vùng nguyên liệu và chế biến sản phẩm từ dược liệu của Quảng Nam”; phát hành kỷ yếu hội thảo.../.

                                                        

 

Tin liên quan