Sư đoàn 315 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023.

    Trong 2 ngày (28/02, 01/3/2023) các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 315 đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).

 

      Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 143 vinh dự được đón Thiếu tướng Trương Thiên Tô, UVBTV Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Thủ trưởng các cơ quan Quân khu về dự và theo dõi chỉ đạo buổi Lễ. Dự và chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện tại các cơ quan, đơn vị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn.

          Tại buổi lễ, chỉ huy các đơn vị đã báo cáo những kết quả nổi bật trong công tác huấn luyện năm 2022; quán triệt, phổ biến nhiệm vụ huấn luyện năm 2023. Theo đó, trong năm 2022, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, tổ chức thực hiện huấn luyện theo đúng phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc"; từng bước khắc phục những khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu huấn luyện, một số nội dung hoàn thành xuất sắc, đạt chất lượng tốt và an toàn. Trình độ, bản lĩnh và năng lực chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng lên.

          Trước đòi hỏi, yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ huấn luyện, trong năm 2023 các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn xác định: Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị tư tưởng; huấn luyện sát đối tượng, nhiệm vụ, địa bàn. Không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp huấn luyện, diễn tập sát thực tế chiến đấu, triển khai đồng bộ các biện pháp xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”.

          Phát biểu chỉ đạo buổi lễ tại Trung đoàn 143, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2022. Trước những diễn biến nhanh chóng và phức tạp của tình hình thế giới và khu vực đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng các tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

          Tại buổi Lễ, các cơ quan, đơn vị đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với chủ đề: “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023” và tổ chức Ngày chạy thể theo quân sự (CISM).

          Trong không khí trang trọng tại buổi Lễ đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, cổ vũ, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn phấn khởi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2023./.        

                                                                       

Tin liên quan