Quảng Nam phấn đấu đến cuối tháng 6/2023, hoàn thành chuyển giao 100% thủ tục hành chính qua bưu chính công ích.

   Chiều 10/2/2023, huyện Núi Thành tham dự hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Đề án triển khai cơ chế giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên theo Quyết định số 2114 ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì Hội nghị.

   Báo cáo nội dung liên quan tại hội nghị, bà Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Sở TT-TT cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, đến nay ở cấp tỉnh còn 44/72 TTHC của Sở Nội vụ chưa chuyển giao qua bưu điện. Tại cấp huyện, còn 16 bộ phận một cửa các huyện chưa thực hiện chuyển giao hoàn toàn 100% TTHC. Các TTHC chưa chuyển giao chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai.   Tại hội nghị, các ý kiến tập trung phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chủ trương theo Quyết định số 2114 ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh. Trong đó, các nội dung được quan tâm chủ yếu liên quan đến định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá đối với dịch vụ chuyển giao TTHC qua bưu điện; về công tác tập huấn, hướng dẫn cho nhân viên bưu điện tham gia tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại bộ phận một cửa…                                                                   

   Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tiếp tục nhấn mạnh ý nghĩa của chủ trương triển khai cơ chế giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC. Theo đó, tỉnh quyết tâm đến cuối tháng 6/2023 sẽ chuyển giao toàn bộ TTHC từ cấp tỉnh đến cấp xã qua bưu điện. Đề thực hiện tốt mục tiêu này, ông Bửu đề nghị Sở TT-TT tiếp tục tham mưu UBND tỉnh gửi công văn cho Bộ TT-TT và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sớm ban hành văn bản hướng dẫn về việc xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật và đơn giá đối với dịch vụ chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích.                            

   Ngoài ra, Văn phòng UBND tỉnh sắp xếp lịch để lãnh đạo UBND tỉnh đi kiểm tra việc thực hiện Quyết định 2114 tại các địa phương đơn vị vào cuối tháng 3/2023; Sở TT-TT lên kế hoạch đưa kết quả thực hiện Quyết định 2114 lên bản đồ thể chế để theo dõi, giám sát. Bưu điện Quảng Nam cần xây dựng kế hoạch, lộ trình chuyển bộ phận một cửa sang trụ sở doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích. Sở Tài chính tiếp tục có văn bản hướng dẫn các địa phương về kinh phí thực hiện nội dung liên quan đến Quyết định 2114./. 

                                                                                            

 

 

 

 

 

Tin liên quan