Tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định 68/NĐ-Cp, Nghị định 161/2018/NĐ-CP làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành

Tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định 68/NĐ-Cp, Nghị định 161/2018/NĐ-CP làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành

Tin liên quan