Quân khu 5 nghiệm thu công trình xây dựng Cảng quân sự Kỳ Hà.

  Quân khu 5 vừa tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng Cảng quân sự Kỳ Hà, thuộc xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.