Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam- Tết nhân ái năm 2023

Thực hiện Kế hoạch vận đông Tết vì người nghèo và nạn nhân CĐDC - Tết Nhân ái Quý Mão 2023 của UBND huyện Núi Thành. Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện đã triển khai về cơ sở hội, trực tiếp vận động, tham mưu lãnh đạo huyện thăm tặng quà cho nạn nhân trong huyện.

 

 

Triển khai thực hiện cuộc vận động này, toàn Huyện hội đã vận động được 274.540.000đ, trong đó Huyện hội vận động 100.200.000đ; Hội các xã, thị trấn 174.340.000đ. Với kết quả trên toàn huyện đã trao tặng 567 xuất quà, bình quân mỗi nạn nhân nhận 3 xuất quà

 mức thấp nhất 700.000đ, cao nhất 2.000.000đ. Tổng nguồn tặng quà là 256.440.000đ, trong đó Huyện hội 100.200.000đ; Hội các xã, thị trấn 156.240.000đ. Các Hội thị trấn Núi Thành đạt 35.100.000đ, Tam Xuân I 18.000.000, Tam Hòa 14.700.000đ; Tam Hiệp 14.500.000đ; có 6 xã, thị trấn đã tham mưu UBND tổ chức mời nạn nhân trao tập trung, đối với những xã khó khăn, ít nạn nhân xã cử đoàn đến nhà nạn nhân .

Tin liên quan