Hội nông dân huyện Núi Thành tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Sáng 10/1/2023, hội Nông dân huyện Núi Thành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.    

            Về dự có bà Lê Thị Minh Tâm- UVBTV Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Quảng Nam. Ở huyện có ông Nguyễn Xướng- Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện.     Ông Phạm Văn Minh- Chủ tịch Hội nông dân huyện, các Phó chủ tịch Nguyễn Tin, Hồ Tùng Chinh đồng chủ trì Hội nghị.    Ông Phạm Văn Minh- Chủ tịch Hội nông dân huyện phát biểu khai mạc Hội nghị. Tiếp đó, ông Hồ Tùng Chinh- Phó chủ tịch Hội nông dân huyện báo cáo tổng kết công tác hội và phong trào nông dân huyện Núi Thành năm 2022 cho biết  thực hiện đạt kết quả toàn diện. Toàn huyện phát triển và cấp thẻ cho 1.635 hội viên, đạt 605%. Hội đã tổ chức 449 buổi tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết chỉ thị của Hội cho hơn 26.000 lượt hội viên. Tổ chức Hội làm tốt công tác vận động nông dân phát triển nông nghiệp, nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn hỗ trợ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, chăm lo tốt đời sống hội viên. Hội đã vận động Quỹ hỗ trợ nông dân hơn 802 triệu đồng, tổ chức 11 lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi cho gần 600 lượt hội viên tham gia, mở 8 lớp đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho nông dân. Toàn huyện đã cung ứng 543,2 tấn phân bón cho nông dân trong 2 vụ sản xuất Hè Thu và Đông Xuân 2022. Hội nông dân huyện Núi Thành phát triển nhiều mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0 vào sản xuất đạt hiệu quả cao. Hội đã thành lập mới 15 tổ hội nghề nghiệp, 1 hợp tác xã và 15 tổ hợp tác. Toàn huyện có 5.754 hộ đạt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.                                                                                             

     Hội viên nông dân huyện Núi Thành phát huy tốt vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Các cấp hội đóng góp 72 triệu đồng, tham gia trên 400 ngày công, hiến hàng ngàn m vuông đất xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, sửa chữa tu bổ kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất. Các Hội cơ sở xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, cấp 50 thùng rác cho hội viên. Hội nông dân huyện Núi Thành tổ chức thành công Hội chợ trưng bày giới thiệu sản phẩm nông nghiệp và ẩm thực quê lần thứ 2 và đăng cai tổ chức thành công giải bóng chuyền Nam Bông lúa vàng cấp tỉnh. Năm 2022, Hội nông dân huyện Núi Thành xếp thứ 3 trong phong trào thi đua của Hội nông dân tỉnh Quảng Nam, Chi bộ Hội nông dân huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.   

Hội nghị khen thưởng các cấp cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022./.     

                                                                                                  

                   

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Tin liên quan