“Xuân biên giới - Tết hải đảo” đến với người dân xã đảo Tam Hải

Ngày 13/1/2023, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam, Ban Dân vận Huyện ủy Núi Thành tổ chức chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo” tại xã đảo Tam Hải huyện Núi Thành.