Quảng Nam: Hỗ trợ gạo cho nhân dân gặp khó khăn có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023

UBND tỉnh vừa ban hành công văn hỗ trợ gạo cho nhân dân gặp khó khăn có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023.

 

Theo đó, UBND tỉnh cấp xuất, hỗ trợ hơn 900 tấn gạo cho nhân dân gặp khó khăn có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023 ở 14 huyện (Duy Xuyên, Nông Sơn, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Tiên Phước, Núi Thành, Hiệp Đức, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My), với tổng số hộ, số khẩu khoảng: 27.664 hộ/ 60.136 khẩu.                

       UBND tỉnh giao UBND các huyện chủ động ứng ngân sách đã bố trí trong dự toán năm 2023 của huyện để cấp cho UBND các xã, thị trấn để kịp thời mua gạo hỗ trợ Nhân dân gặp khó khăn có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023, việc hỗ trợ gạo thực hiện chậm nhất đến ngày 16/01/2022 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần); tập trung chỉ đạo các địa phương rà soát, chịu trách nhiệm về danh sách hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, chặt chẽ, đúng quy định; đôn đốc các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện đúng tiến độ và tổng hợp kết quả thực hiện, gửi hồ sơ quyết toán về Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, theo dõi.                                                                   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi tình hình đời sống Nhân dân ở các địa phương; giám sát, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo cụ thể việc thực hiện hỗ trợ gạo cho nhân dân gặp khó khăn có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023 của từng địa phương; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023.

 

                             

 

 

 

Tin liên quan