Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Tam Nghĩa hội nghị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024 và tổng kết năm 2022

Ngày 12 tháng 01 năm 2023, UBMTTQ Việt Nam xã Tam Nghĩa tổ chức Hội nghị lần thứ XII nhiệm kì 2019 - 2024 để tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023.

       Về dự có bà Nguyễn Thị Lệ Minh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam  huyện Núi Thành; Ông Châu Ngọc Hồng, Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Thành Đạt, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã; các đại diện hội, ban ngành đoàn thể, các Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban CTMT 7 khu dân cư, trong địa bàn. 

       Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022 và chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2023. Hội nghị đã nghe UBND xã thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị đã thống nhất quyết nghị về các báo cáo đã nêu nhất là nhiệm vụ công tác Mặt trận đầu năm 2023. 

    Tại Hội nghị lần này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa 14 đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết phát huy nội lực, nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các Hội đoàn thể quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ Kinh tế - xã hội nâng cao đời sống nhân dân đảm bảo Quốc phòng an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hội nghị cũng kêu gọi các tầng lớp nhân dân cùng chung tay hưởng ứng các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi  mục tiêu Kinh tế, xã hội QP-AN và duy trì nâng chuẩn các tiêu chí NTM ở các khu dân cư trên địa bàn.  

                                                                                                      

 

Tin liên quan