Đảng ủy Sư đoàn 315 ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

    Ngày 09/12/2022, Đảng ủy Sư đoàn 315 tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Trung tướng Thái Đại Ngọc- Tư lệnh Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

      

          Năm 2022, Đảng ủy Sư đoàn 315 đã có nhiều chủ trương, biện pháp mới để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật trong đó là triển khai thực hiện tốt chủ trương “một chấm dứt, hai nâng cao, ba đúng”; kết quả thực hiện nhiệm vụ được nâng lên trên tất cả các mặt công tác, tiêu biểu: Lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; chỉ đạo xây dựng công trình chiến đấu, công trình huấn luyện bảo đảm bí mật, an toàn; chỉ đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện, tổ chức diễn tập đạt khá về chiến thuật, giỏi về kỹ thuật; tham gia và tổ chức hội thi, hội thao các cấp có chất lượng, nhiều nội dung đạt thứ hạng cao. Triển khai đồng bộ các giải pháp lãnh đạo xây dựng sư đoàn Vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, kiểm tra chính trị các đối tượng 100% đạt yêu cầu, có 84,85% khá, giỏi (tăng 0,3% so với năm 2021), đối tượng do Quân khu quản lý 100% giỏi; triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa, lũ để lại ấn tượng tốt đẹp đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; chỉ đạo tiến hành tốt Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp; lãnh đạo duy trì nghiêm nền nếp chính quy, các chế độ trong ngày, trong tuần, tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn có chuyển biến rõ rệt; lãnh đạo toàn diện các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm tốt cho nhiệm vụ SSCĐ, thường xuyên và đột xuất. Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, chế độ sinh hoạt Đảng, quy định nêu gương và những điều đảng viên không được làm; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được giữ vững.

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Thái Đại Ngọc- Tư lệnh Quân khu biểu dương, ghi nhận kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Sư đoàn 315; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Sư đoàn cần tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, toàn diện, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về nhiệm vụ quân sự và công tác xây dựng đảng năm 2023. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tập trung khắc phục triệt để các khuyết điểm, tồn tại của năm 2022; xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ gắn với xây dựng Sư đoàn VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.                                                                                                                        

 

Tin liên quan