Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022.

   Chiều 8/12/2022, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022.

                 Năm 2022, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết của Đảng cho 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng. Qua đó đã nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biển đảo của Tổ quốc. Đơn vị cũng quan tâm chăm lo xây dựng cấp ủy gắn với xây dựng cán bộ chủ trì các cấp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng được nâng lên. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cùng với cấp ủy, chính quyền huyện Núi Thành triển khai hiệu quả công tác dân vận, trọng tâm là chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, gắn với thực hiện các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, “Cảnh sát biển chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.                               

 Tổ chức đoàn, hội phụ nữ triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả nhằm chia sẻ với người dân khó khăn trong dịp lễ, tết; phối hợp Hội Phụ nữ Công an huyện Núi Thành tổ chức chương trình “Đông ấm - Xuân yêu thương” tại xã miền núi, chương trình “Tết hải đảo” năm 2022; triển khai Tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 gắn với công tác đền ơn đáp nghĩa. Đơn vị cũng phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền biển đảo và quan điểm của Đảng, Nhà nước về quản lý biển đảo của Tổ quốc; tuyên truyền Luật Biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, chống khai thác hải sản bất hợp pháp... Theo thống kê, hơn 230 lượt phương tiện tàu thuyền và hơn 6.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, nhân dân được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật./.                                                                                                                                              

 

 

Tin liên quan